Lehen fasea: Aurkibidea, sarrera, helburua, hipotesia eta materiala.